Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Gudstjenester

2018


OKTOBER

Torsdag 4. oktober

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 7. oktober - 20. søndag i treenighetstiden

Nordlien kirke kl. 11.00
Høymesse
Prest Gunstein Vetrhus
Kantor Robert Brodacki

Totenviken kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Kantor Jostein Fikstvedt

Torsdag 11. oktober

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 14. oktober - 21. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Prest Gunstein Vetrhus
Kantor Jostein Fikstvedt.

Kapp kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Høsttakkefest
Kateket Anny Holien
Kantor Robert Brodacki
Småspurven

Balke kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Kantor Sindre Hovland
Gullkonfirmanter

Torsdag 18. oktober

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang 

Søndag 21. oktober - 22. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste
Prest Gunstein Vetrhus
Kantor Jostein Fikstvedt

Nordlien kirke kl. 11.00
Høymesse
Prest Gunstein Vetrhus
Kantor Jostein Fikstvedt

Totenviken kirke kl. 11.00
Høymesse
Prest Lars Harald Tjøstheim
Organist Krisitn Brynjulvsrud

Kolbu kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Høsttakkefest
Sokneprest Berit Rinde
Kateket Anny Holien
Organist Arnfinn Hasle
4-årsbok
Kirkekaffe ved Kolbu bygdekvinnelag

Torsdag 25. oktober

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 28. oktober - Bot- og bønnedag

Hoff kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Høsttakkefest
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Robert Brodacki

Kapp kirke kl. 11.00
Lekmannsgudstjeneste

NOVEMBER

Torsdag 1. november

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 4. november - Allehelgensdag

Hoff kirke kl. 11.00
Allehelgensmesse
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Robert Brodacki
Hoff korforening

Nordlien kirke kl. 19.00
Allehelgensmesse
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Robert Brodacki
Sang: Liv-Ingund Ødegård

Totenviken kirke kl. 11.00
Allehelgensmesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Jostein Fikstvedt
Viken mannskor

Kolbu kirke kl. 11.00
Allehelgensmesse
Sokneprest Berit Rinde
Organist Kristin Brynjulvsrud

Torsdag 8. november

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 11. november - 25. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Eystein Elde
Organist Sindre Hovland

Kapp kirke kl. 11.00
Høymesse
Prest Gunstein Vetrhus
Kantor Robert Brodacki

Balke kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Pianist Kiv Ingund Ødegård
Balke barnegospel
Utdeling av 4-årsbok

Kolbu kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Berit Rinde
Organist Arnfinn Hasle

Torsdag 15. november

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 18. november - 26. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste
Prest Gunstein Vetrhus
Organist Sindre Hovland

Nordlien kirke kl. 11.00
Høymesse
Prest Gunstein Vetrhus
Organist Sindre Hovland

Torsdag 22. november

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Lørdag 24. november

Hoff kirke kl. 12.00
Mangfoldsgudstjeneste
Prost Stein Ovesen
Sokneprest Eystein Elde
Diakon Janne A Arntzen
Kantor Robert Brodacki

Søndag 25. november - siste søndag i kirkeåret

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Eystein Elde
Pianist Liv-Ingund Ødegård

Kapp kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Robert Brodacki

Torsdag 29. november

Hoff kirke kl. 07.00
OttesangTrosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 16 59 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 20

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Kun for ansatte