Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Gudstjenester


2017


Søndag 27. august - 12. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Skolestartgudstjeneste
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Jostein Fikstvedt
Bok til 6-åringer

Kapp kirke kl. 11.00
Skolestartgudstjeneste
Sokneprest Lasse Gran
Organist Trond Bjerke
Bok til 6.åringer

Balke kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen

Kolbu kirke kl. 13.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Trond Bjerke

SEPTEMBER

Søndag 3. september - 13. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Eystein Elde
Organist Trond Bjerke
Gullkonfirmanter

Nordlien kirke kl. 11.00
Høymesse
Prest Lasse Gran
Organist  Jostein Skundberg

Totenviken kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen

Torsdag 7. september

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 10. september - 14. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Konfirmantpresentasjon
Prest Lasse Gran
Kateket Sten Are Hanserud
Kantor Torbjørn Dyrud

Kapp kirke kl. 19.00
Høymesse
Konfirmantpresentasjon
Prest Lasse Gran
Kateket Sten Are Hanserud
Organist Arnfinn Hasle

Balke kirke kl. 11.00
Høymesse
Konfirmantpresentasjon
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen
Totengospel

Kolbu kirke kl. 18.00
Kveldsgudstjeneste
Konfirmantpresentasjon
Sokneprest Berit Rinde
Organist Sidsel van der Hagen

Torsdag 14. september

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang


Søndag 17. september - 15. søndag i treenighetstiden

Nordlien kirke kl. 11.00
Høymesse
Konfirmantpresentasjon
Kateket Sten Are Hanserud
Organist Trond Bjerke

Torsdag 21. september

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Kolbu kirke kl. 17.00
Gudstjeneste - Eldres dag
Sokneprest Berit Rinde
Kantor Jostein Fikstvedt

Søndag 24. september - 16. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste
Prest Lasse Gran
Organist Arnfinn Hasle

Kapp kirke kl. 11.00
Høymesse
Prest Lasse Gran
Organist Jostein Skundberg

Totenviken kirke kl. 11.00
Høymesse - Høsttakkefest
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Kristin Brynjulvsrud
Østre Toten bygdekvinnelag

Torsdag 28. september

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 16 59 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 20

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Kun for ansatte