Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Gudstjenester2019

JANUAR

Torsdag 3. januar

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 6. januar - Kristi åpenbaringsdag

Hoff bygdestue kl. 16.00
Juletrefest

Balke menighetshus kl. 16.00
Juletrefest
Balke barnegospel

Torsdag 10. januar

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 13. januar - 2. søndag i åpenbaringstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Eystein Elde
Pianist Liv-Ingund N Ødegård
Menighetsmøte etter gudstjenesten vedr endring av soknegrenser


Nordlien kirke kl. 11.00
Høymesse
Prest Lasse Gran
Kantor Jostein Fikstvedt

Balke kirke kl. 11.00
Misjonsgudstjeneste
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Jostein Skundberg
Representant for NMS Klara Myhre

Torsdag 17. januar

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 20 januar - 3. søndag i åpenbaringstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Jostein Fikstvedt
4-årsbok
Småspurven

Kapp kirke kl. 11.00
Høymesse
Prest Karen Sidsel Solberg
Pianist Eva Stende

Totenviken kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen
Mænsing

Kolbu kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Berit Rinde
Organist Arnfinn Hasle

Torsdag 24. januar

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 27. januar - 4. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Torbjørn Dyrud

Nordlien kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Prest Lasse Gran
Kantor Jostein Fiksvedt
4-årsbok

Balke kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen

Torsdag 31. januar

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 16 59 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 20

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Kun for ansatte