Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Gudstjenester2019


Søndag 17. februar - Såmannssøndag

Hoff kirke kl. 11.00
Misjonsgudstjeneste
Sokneprest Eystein Elde
Arnfinn Bjørgen fra NMS
Kantor Jostein Fikstvedt

Balke kirke kl. 18.00
Ungdomsgudstjeneste
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen

Torsdag 21. februar

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 24. februar - Kristi forklarelsesdag

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Jostein Fikstvedt

Kapp kirke kl. 11.00
Høymesse
Prest Karen Sidsel Solberg
Kantor Robert Brodacki

Totenviken kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen
Skreiens musikkforening

Torsdag 28. februar

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

MARS

Søndag 3. mars - Fastelavenssøndag

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Eystein Elde
Organist Kristin Brynjulvsrud

Nordlien kirke kl. 11.00
Høymesse
Prest Lasse Gran
Organist Jostein Fikstvedt

Kolbu kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Berit Rinde
Organist Arnfinn Hasle

Torsdag 7. mars

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 10. mars - 1. søndag i fastetiden

Hoff kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Prest Karen Sidsel Solberg
Kateket Anny Holien
Organist Jostein Fikstvedt
Barn fra trosopplæringa

Kapp kirke kl. 19.00
Temagudstjeneste
- I kampens hete
Prest Karen Sidsel Solberg
Kantor Jostein Fikstvedt

Balke kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen
Balke barnegospel

Onsdag 13. mars

Kolbu kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste
Sokneprest Berit Rinde
Organist Anders Byfuglien
Kolbu og Eina blandakor

Torsdag 14. mars

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 17. mars - 2. søndag i fastetiden

Sportshytta Lensbygda kl. 11.00
Sportsgudstjeneste
Sokneprest Eystein Elde
Pianist Liv Ingund Ødegaard

Nordlien kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Jostein Fikstvedt

Totenviken kirke kl. 18.00
Musikalsk dugnad
Innvielse av nytt piano
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen
Totengospel
Torbjørn Dyrud
Hans Esben Gihle
Desirée Berg
Sindre Hovland

Torsdag 21. mars

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 24. mars - Maria budskapsdag

Hoff bygdestue kl. 19.00
Foredrag med Arnt Sæther
Liturgisk avslutning

Kapp kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Karen Sidsel Solberg
Kantor Robert Brodacki
Menighetens årsmøte rett etter gudstjenesten

Totenviken kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen
Viseklubben

Torsdag 28. mars

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 31. mars - 3. søndag i fastetiden

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Robert Brodacki
Menighetens årsmøte rett etter gudstjenesten

Nordlien kirke kl. 11.00
Høymesse
Prest Lasse Gran
Organist Jostein Skundberg
Menighetens årsmøte rett etter gudstjenesten

Balke kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen
Årsmøte etter gudstjenesten

Kolbu kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Berit Rinde
Kantor Sindre Hovland
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten

APRIL

Torsdag 4. april

Hoff kirke kl.07.00
Ottesang

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 16 59 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 20

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Kun for ansatte