Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Gudstjenester


2020

Kirkene er åpne for inntil 200 deltakere.Fortsatt gjelder kravet om en meters avstand. Navn må registreres ved inngangen.


Søndag 19. juli - 7. søndag i treenighetstiden

Nordlien kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Lars Harald Tjøstheim
Jostein Fikstvedt

Onsdag 22. juli

Hoff kirke kl. 12.00
Sommermusikk
Arnfinn Hovland, sang
Robert-Eva Brodacki, orgel

Torsdag 23. juli

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 26. juli - 8. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Berit Rinde
Jostein Fikstvedt

Totenviken kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Lars Harald Tjøstheim
Robert Brodacki

Onsdag 29. juli - Olsok

Hoff kirke kl. 12.00
Sommermusikk
Robert-Eva Brodacki
Musikk av Bach og Takle

Dyste kl. 18.00
Olsokmesse
Berit Rinde
Ole Anton Hoel

Torsdag 30. juli

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang


AUGUST

Søndag 2. august - 9. søndag i treenighetstiden

Kapp kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste
Lars Harald Tjøstheim
Robert Brodacki
Pianosolist: Desiree Berg

Balke kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Lars Harald Tjøstheim
Mona Stensrud Larsen

Torsdag 6. august

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 9. august - 10. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Eystein Elde
Jostein Fikstvedt

Lønsjøen kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste
Berit Rinde
Berit Tokerud

Torsdag 13. august

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 16. august - 11. søndag i treenighetsriden

Hoff kirke kl. 11.00
Skolestartgudstjeneste
Eystein Elde
Jostein Fikstvedt

Kapp kirke kl. 11.00
Skolestartgudstjeneste
Anny Holien
Liv Ingund Ødegaard

Totenviken kirke kl. 11.00
Skolestartgudstjeneste
Lars Harald Tjøstheim
Mona Stensrud Larsen
Balke Barnegospel

Torsdag 20. august

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 23. august - 12. søndag i treenighetsrtiden

Hoff bygdestue kl. 17.00
Spagettigudstjeneste
Eystein Elde
Jostein Fikstvedt

Nordlien kirke kl. 11.00
Skolestartgudstjeneste
Christina Grevbo
Jostein Fikstvedt

Balke kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Lars Harald Tjøstheim
Mona Stensrud Larsen

Kolbu kirke kl. 11.00
Skolestartudstjeneste
Berit Rinde
Anny Holien
Berit Dahl

Torsdag 27. august

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 30. august - 13. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Eystein Elde
Jostein Fikstvedt

Kapp kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Christina Grevbo
Robert Brodacki

Totenviken kirke k. 11.00
Gudstjeneste
Lars Harald Tjjøstheim
Mona Stensrud Larsen

SEPTEMBER

Torsdag 3. september kl. 07.00

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10