Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Gudstjenester
2018

JANUAR

Torsdag 4. januar

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 7. januar - Kristi åpenbaringsdag

Hoff Bygdestue kl. 17.00
Juletrefest

Balke menighetshus kl. 16.00
Juletrefest

Torsdag 11. januar

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 14. januar - 2. søndag i åpenbaringstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Sokneprest Christina Grevbo
Kateket Anny Holien
Kantor Jostein Fikstvedt
4-årsbok

Kapp kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste
Sokneprest Christina Grevbo
Kantor Jostein Fikstvedt

Balke kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Jostein Skundberg

Kolbu kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Berit Rinde
Organist Sidsel van der Hagen

Torsdag 18. januar

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 21. januar - 3. søndag i åpenbaringstiden

Hoff kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste
Prest Lasse Gran
Kantor Robert Brodacki

Nordlien kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Prest Lasse Gran
Kateket Anny Holien
Kantor Robert Brodacki
4-årsbok

Totenviken kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Jostein Skundberg

Torsdag 25. januar

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 28. januar - Såmannssøndagen

Hoff kirke kl. 11.00
Felles misjonssøndag
Sokneprest Christina Grevbo
Prest Lasse Gran
Kantor Robert Brodacki
Småspurven

Balke kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Jostein Fikstvedt

Kolbu kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Berit Rinde
Organist Arnfinn Hasle


Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 16 59 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 20

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Kun for ansatte