Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Gudstjenester


2017


NOVEMBER

Torsdag 2. november

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 5. november - Allehelgensdag

Hoff kirke kl. 11.00
Allehelgensmesse
Sokneprest Eystein Elde
Organist Trond Bjerke
Hoff korforening

Nordlien kirke kl. 19.00
Allehelgensmesse
Prest Lasse Gran
Kantor Robert Brodacki

Balke kirke kl. 11.00
Allehelgensmesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Kantor Jostein Fikstvedt
Viken mannskor
Balke sanitetsforening

Kolbu kirke kl. 11.00
Allehelgensmesse
Sokneprest Berit Rinde
Organist Arnfinn Hasle
Kolbu og Eina blandakor

Torsdag 9. november

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 12. november - 23. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Prest Lasse Gran
Kantor Robert Brodacki

Kapp kirke kl. 19.00
Rockegudstjeneste
Prest Lasse Gran
Anne Cathrine Pedersen
Kantor Robert Brodacki

Totenviken kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Kateket Anny Holien
Organist Mona Stensrud Larsen
Balke Barnegospel
4-årsbok

Torsdag 16. november

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 19. november - 24. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste
Sokneprest Eystein Elde
Organist Arnfinn Hasle
Marmor

Nordlien kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Eystein Elde
Organist Kristin Brynjulvsrud

Kolbu kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Berit Rinde
Kantor Torbjørn Dyrud

Torsdag 23. november

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Lørdag 25. november

Hoff kirke kl. 12.00
Mangfoldsgudstjeneste
Prost Stein Ovesen
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Robert Brodacki

Søndag 26. november - siste søndag i kirkeåret

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Eystein Elde
Organist Trond Bjerke

Kapp kirke kl. 11.00
Høymesse
Prest Lasse Gran
Kantor Robert Brodacki

Balke kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen

Torsdag 30. november

Hoff kirke kl. 07.00
OttesangTrosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 16 59 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 20

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Kun for ansatte