Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Gudstjenester2019
Søndag 14. juli - 5. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Robert Brodacki

Kolbu kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Christina Grevbo
Kantor Anne Karin Gresbakken

Torsdag 18. juli

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 21. juli - 6. søndag i treenighetstiden

Nordlien kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Christina Grevbo
Kantor Robert Brodacki

Balke kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Eystein Elde
Pianist Liv-Ingund Ødegaard

Torsdag 25. juli

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Mandag 29. juli - Olsok

Dyste kl. 18.00
Olsokmesse
Sokneprest Berit Rinde
Trompet: Ole Anton Hoel

AUGUST

Torsdag 1. august

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 4. august - 8. søndag i treenighetstiden

Kapp kirke 11.00
Høymesse
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Jostein Fikstvedt
Sang: Kjersti Vildåsen

Torsdag 8. august

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 11. august - 9. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Kantor Sindre Hovland

Totenviken kirke kl. 13.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen

Lønsjøen kl 11.00
Friluftsgudstjeneste
Sokneprest Berit Rinde
Trompet: Berit Tokerud

Torsdag 15. august

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 18. august - 10. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Kateket Anny Holien
Kantor Robert Brodacki
Markering av skolestart

Nordlien kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Kantor Jostein Fikstvedt
Markering av skolestart

Torsdag 22. august

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 25. august - 11. søndag i treenighetstiden

Kapp kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Kateket Anny Holien
Kantor Jostein Fikstvedt
Markering av skolestart

Balke kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen
Markering av skolestart

Kolbu kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Sokneprest Berit Rinde
Markering av skolestart

Torsdag 29. august

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 1. september - 12. søndag i treenighetstiden

Skjefstadsætra kl. 11.00
Åsmesse
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Robert Brodacki

Nordlien kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Christina Grevbo
Kantor Jostein Fikstvedt

Totenviken kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen

Torsdag 5. september

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 8. september - 13. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneptest Lars Harald Tjøstheim
Kantor Jostein Fikstvedt

Kapp kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Christina Grevbo
Kantor Robert Brodacki

Balke kirke kl. 18.00
Salmekveld
Organist Mona Stensrud Larsen

Torsdag 12. september

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 15. september - Vingårdssøndag

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Kantor Robert Brodacki

Nordlien kirke kl. 11.00
Høymesse
Kateket Sten Are Hanserud
Kantor Jostein Fikstvedt
Presentasjon av konfirmanter

Balke kirke kl. 18.00
Kveldsgudstjeneste
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Kantor Jostein Fikstvedt
Presentasjon av konfirmanter

Kolbu kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Berit Rinde
Kantor Anne Karin Gresbakken
Presentasjon av konfirmanter
Gullkonfirmanter

Torsdag 19. september

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 22. september - 15. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Eystein Elde
Kateket Sten Are Hanserud
Kantor Jostein Fikstvedt
Presentasjon av konfirmanter

Kapp kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Christina Grevbo
Pianist Eva Stende
Presentasjon av konfirmanter

Totenviken kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Pianist Liv Ingund Ødegaard

Torsdag 26. september

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Kolbu kirke kl. 17.00
Generasjonsgudstjeneste
Sokneprest Berit Rinde
Diakon Janne A Arntzen
Kantor Anne Karin Gresbakken
Konfirmanter deltar

Søndag 29. september - Mikkelsmesse

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Robert Brodacki

Nordlien kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Christina Grevbo
Kantor Jostein Fikstvedt

Balke kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen

Torsdag 3. oktober

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 6. oktober - 17. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
SokneprestLars Harald Tjøstheim
Kantor Robert Brodacki

Kapp kirke kl. 19.00
Kveldsmesse
Sokneprest Berit Rinde
Kantor Robert Brodacki

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 16 59 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 20

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10