Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Gudstjenester

2018


SEPTEMBER

Søndag 2. september - 15. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Prest Gunstein Vetrhus
Kantor Robert Brodacki

Kapp kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste
Prest Gunstein Vetrhus
Kantor Robert Brodacki

Totenviken kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen

Kolbu kirke kl. 11.00
Høymesse
Konfirmantpresentasjon
Sokneprest Berit Rinde
Organist Arnfinn Hasle
Gullkonfirmanter

Torsdag 6. september

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 9 september - 16. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste
Konfirmantpresentasjon
Sokneprest Eystein Elde
Kateket Sten Are Hanserud
Kantor Jostein Fikstvedt

Nordlien kirke kl. 11.00
Høymesse
Konfirmantpresentasjon
Kateket Sten Are Hanserud
Kantor Jostein Fikstvedt

Torsdag 13. september

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 16. september - 17. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Eystein Elde
Piano og sang: Liv Ingund N Ødegård
Gullkonfirmanter

Kapp kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste
Konfirmantpresentasjon
Prest Gunstein Vetrhus
Kateket Sten Are Hanserud
Organist Arnfinn Hasle

Balke kirke kl. 18.00
Kveldsgudstjeneste
Konfirmantpresentasjon
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen
Totengospel

Kolbu kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Berit Rinde
Organist Kristin Brynjulvsrud

Torsdag 20 september

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 23. september - 18. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Prest Gunstein Vetrhus
Kantor Jostein Fikstvedt

Nordlien kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste
Prest Gunstein Vetrhus
Kantor Jostein Fikstvedt

Balke kirke kl. 11.00
Høsttakkefest
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen
Balke Barnegospel

Torsdag 27. september

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Kolbu kirke kl. 17.00
Gudstjeneste - Eldres dag
Sokneprest Berit Rinde
Diakon Janne A Arntzen
Organist Jostein Fikstvedt

Søndag 30. september - 19. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Prest Gunstein Vetrhus
Kantor Robert Brodacki

Kapp kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste
Prest Gunstein Vetrhus
Kantor Robert Brodacki


OKTOBER

Torsdag 4. oktober

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 7. oktober - 20. søndag i treenighetstiden

Nordlien kirke kl. 11.00
Høymesse
Prest Gunstein Vetrhus
Kantor Robert Brodacki

Totenviken kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Kantor Jostein Fikstvedt

Torsdag 11. oktober

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 14. oktober - 21. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Prest Gunstein Vetrhus
Kantor Jostein Fikstvedt.

Kapp kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Høsttakkefest
Kateket Anny Holien
Kantor Robert Brodacki
Småspurven

Balke kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Kantor Sindre Hovland
Gullkonfirmanter

Torsdag 18. oktober

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang 

Søndag 21. oktober - 22. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste
Prest Gunstein Vetrhus
Kantor Jostein Fikstvedt

Nordlien kirke kl. 11.00
Høymesse
Prest Gunstein Vetrhus
Kantor Jostein Fikstvedt

Totenviken kirke kl. 11.00
Høymesse
Prest Lars Harald Tjøstheim
Organist Krisitn Brynjulvsrud

Kolbu kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Høsttakkefest
Sokneprest Berit Rinde
Kateket Anny Holien
Organist Arnfinn Hasle
4-årsbok
Kirkekaffe ved Kolbu bygdekvinnelag

Torsdag 25. oktober

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 28. oktober - Bot- og bønnedag

Hoff kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Høsttakkefest
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Robert Brodacki

Kapp kirke kl. 11.00
Lekmannsgudstjeneste

NOVEMBER

Torsdag 1. november

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 16 59 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 20

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Kun for ansatte