Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Gudstjenester2019

Søndag 15. september - Vingårdssøndag

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Kantor Robert Brodacki

Nordlien kirke kl. 11.00
Høymesse
Kateket Sten Are Hanserud
Kantor Jostein Fikstvedt
Presentasjon av konfirmanter

Balke kirke kl. 18.00
Kveldsgudstjeneste
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Kantor Jostein Fikstvedt
Presentasjon av konfirmanter

Kolbu kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Berit Rinde
Kantor Anne Karin Gresbakken
Presentasjon av konfirmanter
Gullkonfirmanter

Torsdag 19. september

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 22. september - 15. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Eystein Elde
Kateket Sten Are Hanserud
Kantor Jostein Fikstvedt
Presentasjon av konfirmanter

Kapp kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Christina Grevbo
Pianist Eva Stende
Presentasjon av konfirmanter

Totenviken kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Pianist Liv Ingund Ødegaard

Torsdag 26. september

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Kolbu kirke kl. 17.00
Generasjonsgudstjeneste
Sokneprest Berit Rinde
Diakon Janne A Arntzen
Kantor Anne Karin Gresbakken
Konfirmanter deltar

Søndag 29. september - Mikkelsmesse

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Eystein Elde
Organist Kristin Brynjulvsrud

Nordlien kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Christina Grevbo
Kantor Jostein Fikstvedt

Balke kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen

OKTOBER

Torsdag 3. oktober

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 6. oktober - 17. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
SokneprestLars Harald Tjøstheim
Organist Kristin Brynjulvsrud

Kapp kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste
Sokneprest Berit Rinde
Organist Kristin Brynjulvsrud

Torsdag 10. oktober

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 13. oktober - 18. søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Høsttakkefest
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Jostein Fikstvedt

Kapp kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Christina Grevbo
Kantor Anne Karin Gresbakken

Totenviken kirke kl. 11.00
Høsttakkefest
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen
Balke barnegospel

Kolbu kirke kl. 11.00
Høsttakkefest
Sokneprest Berit Rinde
Kantor Robert Brodacki
Utdeling av 4års-bok
Småspurven deltar

Torsdag 17. oktober

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 20. oktober - 19 søndag i treenighetstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Jostein Fikstvedt
Sang: Liv Ingund Ødegaard
Gullkonfirmanter

Nordlien kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Christina Grevbo
Kantor Robert Brodacki

Balke kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud  Larsen
Gullkonfirmanter

Torsdag 24. oktober 

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 27. oktober - Bots- og bønnedag

Østre Toten folkebibliotek Lena kl. 18.00
Fortellerteater om"Maria i Koranen og Bibelen"
Liturgisk avslutning
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Robert Brodacki
Tema: Takk til frivillige i menigheten

Kapp kirke kl. 11.00
Takkegudstjeneste
Sokneprest Christina Grevbo
Kantor Robert Brodacki

Torsdag 31. oktober

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

NOVEMBER

Søndag 3. november - Allehelgensdag

Hoff kirke kl. 11.00
Allehelgensmesse
Sokneprest Eystein Elde
Hoff korforening

Nordlien kirke kl. 19.00
Allehelgensmesse
Sokneprest Christina Grevbo
Sang: Liv Ingund Ødegaard

Balke kirke kl. 11.00
Allehelgensmesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Viken mannskor

Kolbu kirke kl. 11.00
Allehelgensmesse
Sokneprest Berit Rinde
Kantor Anne Karin Gresbakken
Kolbu og Eina blandakor

Torsdag 7. november

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang
Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 16 59 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 20

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10