Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Gudstjenester2019

DESEMBER

Søndag 1. desember - 1. søndag i adventstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Torbjørn Dyrud
LysVåken

Kapp kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Christina Grevbo
Kantor Robert Brodacki

Balke kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen
Sanggruppe fra Skreia

Kolbu kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
LysVåken
Sokneprest Berit Rinde
Organist Kristin Brynjulvsrud

Torsdag 5. desember

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 8. desember - 2. søndag i adventstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Robert Brodacki

Nordlien kirke kl. 18.00
Lysmesse
Sokneprest Christina Grevbo
Kantor Roberet Brodacki

Totenviken kirke kl. 18.00
Lysmesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen

Kolbu kirke kl. 18.00
Lysmesse
Sokneprest Berit Rinde
Kantor Anne Karin Gresbakken
Konfirmantene deltar

Torsdag 12. desember

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 15. desember - 3. søndag I adventstiden

Hoff kirke kl. 19.00
Lysmesse
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Jostein Fikstvedt
Kateket Sten Are Hanserud
Hoff gutte- og jentekorps

Nordlien kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Christina Grevbo
Kantor Jostein Fikstvedt

Fjellvoll kl. 11.00
Gudstjeneste
Sokneprest Berit Rinde
Pianist Eva Stende

Kolbu kirke kl. 18.00
Vi synger julen inn
Kolbu janitsjar 
Kolbu og Eina blandakor
Organist Arnfinn Hasle
Guro Mo

Torsdag 19. desember

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 22. desember - 4. søndag i adventstiden

Hoff kirke kl. 19.00
Vi synger julen inn
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Sindre Hovland
Hoff korforening
Toten Janitsjar
Marmor

Kapp kirke kl. 16.00
Vi synger julen inn
Sokneprest Christina Grevbo
Kantor Robert Brodacki
Småspurven

Totenviken kirke kl. 16.00
Vi synger julen inn
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen
Totengospel, Viken Musikkforening
Viken og Raufoss mannskor
Oskar Walter Andersen

Tirsdag 24. desember - Julaften

Hoff kirke kl. 14.00
Familiegudstjeneste
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Robert Brodacki
Hoff gutte- og jentekorps

Hoff kirke kl. 16.00
Familiegudstjeneste
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Robert Brodacki
Trompet Åse Marie Lien

Kapp kirke kl. 16.00
Familiegudstjeneste
Sokneprest Christina Grevbo
Kantor Jostein Fikstvedt
Trompet: Mia Martinsen Høiberg

Nordlien kirke kl. 14.00
Familiegudstjeneste
Sokneprest Christina Grevbo
Kantor Jostein Fikstvedt

Balke kirke kl. 15.30
Familiegudstjeneste
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen
Balke Barnegospel

Totenviken kirke kl. 14.00
Familiegudstjeneste
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen
Totengospel

Kolbu kirke kl. 16.00
Familiegudstjeneste
Sokneprest Berit Rinde
Kantor Anne Karin Gresbakken
Sang: April Sønsteby
Bass: Jan Dagfinn Hovde

Onsdag 25. desember - Juledag

Hoff kirke kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Sindre Hovland
Hoff korforening

Balke kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen
Viken mannskor

Kolbu kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Sokneprest Berit Rinde
Kantor Anne Karin Gresbakken
Horn: Hege Øversveen

Torsdag 26. desember - 2. juledag

Kapp kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Sokneprest Christina Grevbo
Kantor Robert Brodacki

Tirsdag 31. desember - Nyttårsaften

Hoff kirke kl. 23.15
Midnattsgudstjeneste
Sokneprest Eystein Elde
Organist Arnfinn Hasle

Totenviken kirke kl. 16.00
Gudstjeneste
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen
Tuba og sax: Kåre Magnus og Elin Stensrud Sveum

2020

JANUAR

Torsdag 3. januar

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 5. januar - Kristi åpenbaringsdag

Hoff bygdestue kl. 17.00
Juletrefest
Kateket Anny Holien
Pianist Liv Ingund Ødegaard

Balke menighetshus kl. 16.00
Juletrefest
Pianist Mona Stensrud Larsen
Vidar Sundbakken
Vigdis Engen Holmstad
Balke barnegospel

Torsdag 9 januar

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 12. januar - 2. søndag i åpenbaringstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Jostein Fikstvedt

Kapp kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Christina Grevbo
Pianist Liv Ingund Ødegaard

Totenviken kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Kantor Robert Brodacki

Torsdag 16. januar

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 19. januar - 3. søndag i åpenbaringstiden

Hoff kirke/Bygdestua kl. 17.00
Spagettigudstjeneste
Sokneprest Eystein Elde
Kateket Anny Holien
Kantor Robert Brodacki
Utdeling av 4-årsbok

Nordlien kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Christina Grevbo
Kantor Jostein Fikstvedt

Balke kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen

Kolbu kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Berit Rinde
Magne Mjærum (NMS)
Kantor Anne Karin Gresbakken

Torsdag 23. januar

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 26. januar - 4 søndag i åpenbaringstiden

Sportshytta Lensbygda kl. 11.00
Sportsgudstjeneste
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Robert Brodacki

Kapp kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Sokneprest Christina Grevbo
Kateket Anny Holien
Kantor Jostein Fikstvedt
Utdeling av 4-årsbok

Totenviken kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen

Torsdag 30. januar

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 2. februar - 4. søndag i åpenbaringstiden

Hoff kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Kantor Sindre Hovland

Nordlien kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Kateket Anny Holien
Kantor Jostein Fikstvedt
Utdeling av 4-årsbok

Balke kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen

Kolbu kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Berit Rinde

Torsdag 6. februar

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang


Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 16 59 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 20

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10