Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Gudstjenester


2020

Det er innført strenge tiltak i landet for å unngå smitte. Tallet på hvor mange som kan delta ved gudstjenester er 50. På grunn av krav til avstand på minst en meter er tallet i noen kirker lavere. 

Smittevernet ved virksomhet i Den norske kirke bygge på seks hovedprinsipper:

  • Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger
  • Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold
  • Mins mulig felles bruk av inventar og utstyr
  • God avstand mellom alle som deltar
  • Tilstrekkelig bemanning til stede
  • Begrense antall sosiale kontakter

For eventuell smittesporing må alle deltakere registreres med navn og telefonnummer. Navn oppbevares i 14 dager og makuleres deretter.

For å unngå kø og nærkontakt ved navneregistrering oppfordrer vi alle til å ta med seg en lapp med navn og telefonnummer og levere den ved ankomst til kirken.

 


DESEMBER

Søndag 6. desember - 2. søndag i adventstiden

Kolbu kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Berit Rinde

Digital sending
Konsert - se Marmor gospelensembles facebookside

Torsdag 10. desember

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 13. desember - 3. søndag i adventstiden

Hoff kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste
Eystein Elde

Kapp kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Eystein Elde

Digital sending
Se Kapp kirkes facebooksice

Torsdag 17. desember

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 20. desember - 4. søndag i adventstiden

Totenviken kirke kl. 18.00
Kveldsstund med julesalmer
Lars Harald Tjøstheim
Mona Stensrud Larsen

Kolbu kirke kl. 18.00
Spiller og synger julen inn
Sanggruppe - Hanna, Helga, Aud Kristin, Jøran og Oskar
Oskar Walter Andersen – trekkspill
Kjell-Andrè Wiklund – trompet
Jan Dagfinn Hovde – bassgitar
Anne Karin Gresbakken – tangenter
Åse Marit Berg Narum leser en julefortelling
Allsang
Anne Karin Gresbakken
Påmelding sms 93014220

Digital sending
Se Hoff menighets facebookside

Torsdag 24. desember - Julaften

Hoff kirke kl. 14.00

Familiegudstjeneste ute
Eystein Elde

Kapp kirke kl. 12.00
Familiegudstjeneste
Christina Stokstad Grevbo
Torbjørn Dyrud, sang
Arnfinn Hovland, sang
Åse Marie Lien, trompet
Påmelding sms 90084207 innen 22.12.20

Kapp kirke kl.  14.00
Familiegudstjeneste
Christina Stokstad Grevbo
Kjersti Vildåsen, sang
Margrethe Vang Nedregård, sang
Åse Marie Lien, trompet
Påmelding sms 90084207 innen 22.12.20

Nordlien kirke kl. 16.00
Familiegudstjeneste
Christina Stokstad Grevbo
Ann Kristin Øverli, sang
Selma Elton Toth, saksofon 
Påmelding sms 90084207 innen 22.12.20

Totenviken kirke kl. 14.00 og 15.30
Familiegudstjeneste
Lars Harald Tjøstheim
Barn fra barnekor
Hans Esben Gihle
Påmelding: Ring 45916379
den 22.12.20 kl. 10-14

Kolbu kirke kl. 12.00
Familiegudstjeneste
Berit Rinde
Påmelding sms 41609418 innen 22.12.20

Kolbu kirke kl. 16.00
Familiegudstjeneste
Berit Rinde
Tre jenter synger
Påmelding sms 41609418

Digital sending
Fra alle kirkene i Østre Toten
Se menighetenes/kirkenes
facebooksider

Fredag 25. desember - 1. juledag

Hoff kirke kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste
Eystein Elde

Totenviken kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Lars Harald Tjøstheim
Viken mannskor

Lørdag 26. desember - 2. juledag

Kapp kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med markering av Stefanusdagen
Christina Stokstad Grevbo

Kolbu kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Berit Rinde

Torsdag 31. desember - Nyttårsaften

Hoff kirke kl. 23.15
Midnattsgudstjeneste
Eystein Elde

Totenviken kirke kl. 16.00
Gudstjeneste
Lars Harald Tjøstheim
Barn fra barnekoret

Kolbu kirke kl. 16.00
Gudstjeneste
Berit Rinde

2021

Søndag 3. januar - Kristi åpenbaringsdag

Balke kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Lars Harald Tjøstheim

Torsdag 7. januar

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10