Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Gudstjenester

2018


Lørdag 24. november

Hoff kirke kl. 12.00
Mangfoldsgudstjeneste
Prost Stein Ovesen
Sokneprest Eystein Elde
Diakon Janne A Arntzen
Kantor Robert Brodacki

Søndag 25. november - siste søndag i kirkeåret

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Eystein Elde
Pianist Liv-Ingund Ødegård

Kapp kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Robert Brodacki

Balke kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Kantor Robert Brodacki

Torsdag 29. november

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

DESEMBER

Søndag 2. desember - 1. søndag i adventstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Robert Brodacki

Nordlien kirke kl. 11.00
Høymesse
Prest Karen Sidsel Solberg
Organist Trond Bjerke

Totenviken kirke kl. 11.00
Lys-Våken-gudstjeneste
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Kateket Sten Are Hanserud
Organist Mona Stensrud Larsen
10-11 åringer deltar

Torsdag 6. desember

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 9. desember - 2. søndag i adventstiden

Hoff kirke kl. 11.00
Høymesse
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Jostein Fikstvedt

Nordlien kirke kl. 18.00
Lysmesse
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Jostein Fikstvedt
KBN og speidere deltar
Julegrantenning kl. 17.00

Balke kirke kl. 18.00
Lysmesse
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen

Kolbu kirke kl. 18.00
Lysmesse
Sokneprest Berit Rinde
Organist Arnfinn Hasle

Torsdag 13. desember

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 16. desember - 3. søndag i adventstiden

Hoff kirke kl. 19.30
Vi synger julen inn
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Robert Brodacki
Hoff korforening
Marmor
Toten janitsjar

Kapp kirke kl. 15.00
Vi synger julen inn
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Robert Brodacki
Kapp blanda kor
Småspurven

Totenviken kirke kl. 16.00
Vi synger julen inn
Balladen
Skreiens musikkforening
Lensbygda trekkspillklubb
Organist Mona Stensrud Larsen

Fjellvoll kl. 11.00
Gudstjeneste
Sokneprest Berit Rinde
Pianist Berit Dahl

Barnekor

Kolbu kirke kl. 18.00
Vi synger og spiller julen inn
Kolbu jente- og guttemusikkorps
Kolbu og Eina blandakor
Guro Mo
Arnfinn Hasle

Torsdag 20. desember

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Mandag 24. desember - Julaften

Østre Toten sykehjem kl. 11.00
Gudstjeneste
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Robert Brodacki

Hoff kirke kl. 14.00
Familiegudstjeneste
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Robert Brodacki
Hoff jente- og guttekorps
Sang: Margrethe Vang Nedregård

Hoff kirke kl. 16.00
Familiegudstjeneste
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Robert Brodacki
Trompet: Mia Høiberg

Kapp kirke kl. 14.00
Familiegudstjeneste
Prest Lasse Gran
Kantor Jostein Fikstvedt

Nordlien kirke kl. 16.00
Familiegudstjeneste
Prest Lasse Gran
Kantor Jostein Fikstvedt

Balke kirke kl. 14.00
Familiegudstjeneste
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen
Totengospel

Totenviken kirke kl. 15.30
Familiegudstjeneste
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen
Balke barnegospel

Kolbu kirke kl. 16.00
Familiegudstjeneste
Sokneprest Berit Rinde
Organist Kristin Brynjulvsrud
Barnekor

Tirsdag 25. desember - Juledag

Hoff kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Robert Brodacki
Hoff korforening

Totenviken kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen
Viken mannskor

Onsdag 26. desember - 2. juledag

Kapp kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Prest Lasse Gran
Kantor Robert Brodacki

Kolbu kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Sokneprest Berit Rinde
Organist Kristin Brynjulvsrud

Mandag 31. desember - Nyttårsaften

Hoff kirke kl. 23.15
Midnattsmesse
Sokneprest Eystein Elde
Kantor Robert Brodacki

Balke kirke kl. 16.00
Gudstjeneste
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Organist Mona Stensrud Larsen
Saxofon: Elin Stensrud Sveum

Kolbu kirke kl. 16.00
Gudstjeneste
Sokneprest Berit Rinde
Organist Arnfinn Hasle

2019

JANUAR

Torsdag 3. januar

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 6. januar - Kristi åpenbaringsdag

Hoff bygdestue kl. 17.00
Juletrefest

Balke menighetshus kl. 16.00
Juletrefest
Balke barnegospel


Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 16 59 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 20

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Kun for ansatte