Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Gudstjenester


2020

MAI

Vi kan igjen åpne kirkene for gudstjeneste. Av smittevernhensyn vil det være en begrensning på 50 deltakere. I noen kirker vil tallet være lavere av plasshensyn. For mulig smittesporing må navn registreres ved inngangen. Velkommen!


Søndag 24. mai

Hoff kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Eystein Elde

Kapp kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Christina Grevbo

Totenviken kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Lars Harald Tjøstheim

Kolbu kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Berit Rinde

Torsdag 28. mai

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang

Søndag 31. mai - Pinsedag

Hoff kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Eystein Elde

Kapp kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Christina Grevbo

Balke kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Lars Harald Tjøstheim

Kolbu kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Berit Rinde

JUNI

Torsdag 4. juni

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang
Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 16 59 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 20

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10