Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Voksne

Totengospel
Øvelse på Balke menighetshus
Kontakt Organist Mona Stensrud Larsen, tlf. 90541870

Ottesang i Hoff kirke
Hver torsdag kl 07.00-07.30

 

Hoff hyggetreff

Andre fredag hver måned i Bygdestua på Vangen kl 11-13.00

For mer informasjon kontakt Hoff menighetskontor 61165910

Se for øvrig annonser i Totens Blad.

 

Kapp formiddagstreff

Andre onsdag i måneden i kirkestua i Kapp kl. 11-13-00

For mer informasjon kontakt Hoff menighetskontor 61165910

 

Nordlien hyggetreff

I Nordlien kirkestue andre torsdag hver måned kl. 11-13.00

For mer informasjon kontakt Hoff menighetskontor 61165910

 

Middag på tvers

Bygdestua en onsdag hver måned kl. 17-19.00. Se annonse.

Åpent for alle – både store og små!

 

Hoff misjonsforening

Kontakt: Asbjørg Tosterud, 90 78 17 60

 

Sletten misjonsforening

Samles en torsdag hver måned

Kontakt: Liv Hellgren, 41 10 81 06


Sorggruppe, Hoff, Kapp og Nordlien
Kontakt: Inger Ek Brynilsen, 95 88 20 65
eller Lasse Gran, 61 16 12 19 

Bibelgruppe Hoff, Kapp og Nordlien
Kontakt: Lasse Gran, 61 16 12 19

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 16 59 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 20

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10