Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Vel møtt til gudstjenester - ute

Som følge av strenge nasjonale tiltak for å unngå smitte i samfunnet er det for tiden ingen vanlige gudstjenester i kirkene i Østre Toten. Derfor holdes de fleste gudstjenestene ut. Vel møtt til Balke kirke kommende søndag!

 Søndag 31. januar

Hoff kirke kl. 11.00
Felles utegudstjeneste
Inntil 200 personer 
Eystein Elde
Lars Harald Tjøstheim

Kolbu kirke kl. 11.00 og 11.30
Musikkandakt
Inntil 10 personer
Påmelding til 41609418

Torsdag 4. februar

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang
Inntil 10 personer 

Søndag 7. februar

Balke kirke kl. 11.00
Utegudstjeneste
Lars Harald Tjøstheim

Torsdag 11. februar

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang
Inntil 10 personer 

Søndag 14. februar

Kapp kirke kl. 11.00
Utegudstjeneste
Christina Grevbo

Torsdag 18. februar

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang
Inntil 10 personer 

Søndag 21. februar

Nordlien kirke kl. 11.00
Utegudstjeneste
Christina Grevbo

Torsdag 25. februar

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang
Inntil 10 personer 

Søndag 28. februar

Kolbu kirke kl. 11.00
Utegudstjeneste
Berit Rinde

Torsdag 4. mars

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang
Inntil 10 personer 

Søndag 7. mars

Hoff kirke kl. 11.00
Utegudstjeneste
Lars Harald Tjøstheim

Torsdag 11. mars

Hoff kirke kl. 07.00
Ottesang
Inntil 10 personer 


Smittevernet ved virksomhet i Den norske kirke bygge på seks hovedprinsipper:

  • Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger
  • Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold
  • Minst mulig felles bruk av inventar og utstyr
  • God avstand mellom alle som deltar
  • Tilstrekkelig bemanning til stede
  • Begrense antall sosiale kontakter

 

For eventuell smittesporing må alle deltakere registreres med navn og telefonnummer. Navn oppbevares i 14 dager og makuleres deretter.

For å unngå nærkontakt ved navneregistrering oppfordrer vi alle til å ta med seg en lapp med navn og telefonnummer og levere den ved ankomst til kirken.

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10