Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Gudstjenester utgår

 

Det er innført strenge nasjonale tiltak for å unngå smitte i samfunnet. Det oppfordres til minst mulig sosial kontakt, og det er sterke begrensninger på offentlige arrangement. Som følge av dette utgår alle gudstjenester 10. og 17. januar. Det gjelder også ottesang i Hoff kirke 7. og 14. januar. Vi regner med å komme sterkere tilbake.

Søndag 10. januar vil en regional fellesgudstjeneste for lindrende nærvær bli lagt ut på menighetenes Facebook-sider og her.

 

 

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10