Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Advent og jul i kirkene


Julaften blir det flere gudstjenester enn vanlig i Østre Toten Det gjøres for å gi plass til alle som ønsker å komme. Merk at det blir påmelding til noen av gudstjenestene. Det blir utegudstjeneste, og det blir digitale sendinger i advent og jul. Disse legges  ut på menighetenes facebook-sider og her.

1. søndag i advent

2. søndag i advent

3. søndag i advent

4. søndag i advent

Julaften

Det kan være inntil 50 til stede ved gudstjeneste avhengig av hvor stor kirken er. Det må være 1 meter avstand mellom personer som ikke bor sammen. Ved salmesang/allsang må det være 2 meter. Navn registreres på liste eller ved at deltakere tar med lapp med navn og telefonnummer.

- Nattverd, lystenning o.l. frarådes for å redusere bevegelse i rommet.
- Ofring bør skje med vipps.
- Oversikt over deltakere oppbevares i 14 dager

Smittevernet ved virksomhet i Den norske kirke bygge på seks hovedprinsipper:

  • Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger
  • Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold
  • Mins mulig felles bruk av inventar og utstyr
  • God avstand mellom alle som deltar
  • Tilstrekkelig bemanning til stede
  • Begrense antall sosiale kontakter

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10