Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Nye tiltak for å unngå smitte

Det er økt fare for smitte av korona i samfunnet. Regjeringen har innført strenge tiltak. I kirkene settes tallet for antall deltakere ned til 50. Navn registreres på liste ved ankomst eller ved at deltakere leverer lapp med navn og telefonnummer.

Regjeringen anbefaler befolkningen (05.11.2020) i størst mulig grad å
- holde seg hjemme
- ha minst mulig fysisk kontakt med andre.
- være maks 20 deltakere på private sammenkomster i leide/lånte lokaler
- unngå unødvendige reiser

Situasjonen krever at også menighetene må stramme inn på sine aktiviteter.

Kirkerådet anbefaler menighetene (06.11.20) å avlyse fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester, avtalte kirkelige handlinger (dåp og bryllup) og gravferdsseremonier ut november måned. Det er foretatt endringer i smittevernveilederen som tilsier:
- Maks 50 deltakere ved kirkelige handlinger fordi kirken ikke har fastmonterte stoler, ref regjeringens definisjon.
- Nattverd, lystenning o.l. frarådes for å redusere bevegelse i rommet. Ofring bør skje med vipps.
- Oversikt over deltakere skal oppbevares i 14 dager

Smittevernet ved virksomhet i Den norske kirke bygge på seks hovedprinsipper:

  • Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger
  • Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold
  • Mins mulig felles bruk av inventar og utstyr
  • God avstand mellom alle som deltar
  • Tilstrekkelig bemanning til stede
  • Begrense antall sosiale kontakter

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10