Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Allehelgensdag Østre TotenAllehelgensdag er en dag for ettertanke, stillhet og lystenning. Mange oppsøker kirkegårdene, og i den sammenheng vil noen av kirkene våre være åpne. Søndag 1. november er det flere gudstjenester. Totenviken kirke vil være åpen fra kl. 10.00 fram til gudstjenesten kl. 11.00. Vel møtt!

Søndag 1. november - Allehelgensdag

Hoff kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Eystein Elde
Christina Stokstad Grevbo

Hoff kirke kl. 13.00
Gudstjeneste
Eystein Elde
Christina Stokstad Grevbo
R
Hoff kirke kl. 15.00
Gudstjeneste
Eystein Elde
Christina Stokstad Grevbo
Robert Brodacki

Nordlien kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste
Christina Stokstad Grevbo

Totenviken kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Lars Harald Tjøstheim
Viken mannskor

Kolbu kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Berit Rinde

Kolbu kirke kl. 13.00
Gudstjeneste
Berit Rinde

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10