Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Menighetsmøter 2020

Menighetsmøtene er i år flyttet til høsten. Her vil blant annet justering av ordning for hovedgudstjenesten være tema.

Kapp kirke: 27. september, etter gudstjenesten kl 11.00
Nordlien kirke: 30. september kl 18.00
Hoff kirke: 8. november etter gudstjenesten kl 11.00
Balke menighetshus 14. oktober
Menighetsmøtet i Kolbu kirke ble avholdt 6. september

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10