Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Konfirmasjoner Østre Toten høsten 2020

Konfirmasjoner i Østre Toten har i 2020 blitt flyttet til høsten. Du finner oversikt over dager, tider og konfirmanter i Hoff, Kapp og Nordlien her. Det er konfirmasjon i Kolbu kirke søndag 18. oktober fordelt på to gudstjenester. Navn på konfirmantene finner du her. Det var konfirmasjon i Balke kirke og Totenviken kirke 19. og 20 september. Navn på konfirmantene finner du her. Av plasshensyn er konfirmasjonsgudstjenestene i år bare for inviterte gjester.

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10