Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Det blir gudstjenester igjen

Velkommen til gudstjeneste - Den norske kirke

Gudstjenestene starter opp igjen i fire kirker 24. mai 2020 kl. 11.00

Det har ikke vært gudstjenester i noen av kirkene i Østre Toten siden begynnelsen av mars 2020. Den 24. mai kan vi igjen åpne for gudstjenester i fire kirker. Men det er på bestemte vilkår. Det må være trygt. Vi har brukt tid på å utvikle rutiner, gi tilstrekkelig opplæring og dokumentere at vi har innført tiltak mot smitte.

Fra 15. juni kan det være inntil 200 deltakere i tillegg til ansatte
Syke personer kan ikke være til stede
For mulig smittesporing må navn registreres ved inngangen
Avstand på 1 meter må opprettholdes - deltakere fra samme husstand kan sitte sammen
Det vil bli egne dåpsgudstjenester
Det vil bli brukt engangsbeger ved nattverd
Det vil ikke være kirkekaffe

VEL MØTT TIL GUDSTJENESTER!

 

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10