Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Kirkegårdene

KELLEN GARDEN VANNKANNE 10L GRØNN - Obs BYGG
I år blir det ikke vanlige dugnader på kirkegårdene i Østre Toten. Vi setter heller ikke ut vannkanner og småredskap.

For å unngå smittefare er det innført restriksjoner på hvor mange som kan samles. Vi arrangerer derfor ikke vanlige dugnader. Det er likevel behov for å få utført en del oppgaver på kirkegårdene. De som ønsker å bidra er vel møtt til å komme enkeltvis. Ta kontakt med kirketjener for nærmere avtale om det.

Hoff: Siv Lønhaug 46660627 
Nordlien Frank Skjølås 41261831 -  fra 19. mai Svein Erik Røise 92826808
Balke: Hans Sønsterud 92864527
Totenviken: Svenn Erik Brodalen 91159578
Kolbu: Aage Nordengen 92235722

Men husk:

  • Ikke gå flere sammen
  • Hold avstand
  • Vask hendene
  • Det er en forutsetning at man føler seg frisk

Virus kan overleve på flater fra timer til dager
Dette utgjør en mulig smittefare ved bruk av felles utstyr
Vi har derfor valgt ikke å sette ut håndredskaper på kirkegårdene
Av samme grunn setter vi heller ikke ut vannkanner
Den enkelte må selv ta med seg nødvendig utstyr
Vi minner også om behovet for å desinfisere hender etter kontakt med andre felles berøringsflater

Roar Øksne
kirkeverge
Østre Toten

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 16 59 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 20

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10