Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Kirkevalg 2019

 

8. og 9. september 2019 er det kirkevalg i Den norske kirke. Informasjon om kirkevalget kan du finne her. I Østre Toten vil valget finne sted samtidig og i lokaler like ved der valg til nytt kommunestyre avholdes. Det skal velges medlemmer til menighetsrådene i soknene Balke, Hoff, Kapp,  Kolbu og Nordlien. Nominasjonskomiteer har vært i arbeid, og kandidatlistene kan du se nedenfor.

 

Kandidater valg 2019 - Balke

vn                               Mellomnavn                          Etternavn                Fødselsda 

1          ERIK HAUGOM                                                        f. 1969

 2          MATS HALVORSRUD                                             f. 1975

 3          BIRGIT MARIE NORDENGEN                                f. 1954

 4          AUDUN NILSEN AASS                                            f. 1969

 5          VIGDIS ENGEN HOLMSTAD                                  f. 1974

 6          HANS ESBEN GIHLE                                               f. 1972

 7          TOVE HENSVOLD                                                   f. 1962

 8          JAN ARNE LØNSETH                                              f. 1968

 9          EGIL OLSTAD                                                          f. 1962

 10       LIV KARIN KVAL                                                      f. 1959

 11       HEGE VALLER ALFSTAD                                         f. 1976

 12       RANDI BALKE HVEEM                                            f. 1951

 13       ASTRID DANBOLT                                                   f. 1957

 14       KJERSTI FLENES                                                       f. 1977

 15       RANDI BJERKE                                                         f. 1971

 16       ELI-ANNE RINGLUND                                             f. 1948

 17       ANNE LISE GRANUM LUNDBY                              f. 1974

 18       LIV GJERLAUG                                                         f. 1963

 

Kandidater valg 2019 - Hoff

 

1          NILS GEORG RADDUM                                           f. 1958

 2          LIV MAJER                                                               f. 1968

 3          BJØRN TERJE MOLTEBERG                                   f. 1963

 4          SYNNE AMALIE SØRENSEN                                  f. 1999

 5          JENS BJØRSETH                                                      f. 1957

 6          THORBJØRG AARAAS NORDENGEN                   f. 1961

 7          OLE JONNY BRÅTHEN                                           f. 1977

 8          LIV-INGUND ØDEGAARD                                      f. 1971

 9          ATLE TØMTA                                                          f. 1971

 10       KARI ELISE SØRUM AAS                                        f. 1981

 11       GUNN MARIT GRAN                                              f. 1972

 12       GRETHE NORDENGEN OPSAHL                           f. 1971

 13       STEINAR JENSEN                                                    f. 1947

 14       ANNE-GRETE HELSET ROGNLIEN                        f. 1957

 


Kandidater valg 2019 - Kapp

 
1          CHRISTIAN JOHANN VON HARLING                    f. 1977

 2          TORHILD RADDUM                                               f. 1966

 3          KAREN SIDSEL          SOLBERG                             f. 1946

 4          INGER OLINE OPSAHL HOVLAND                       f. 1962

 5          SISSEL ØDEGAARD                                                f. 1950

 6          ASGEIR HAUGEN                                                   f. 1958

 7          THEA REISS-JACOBSEN                                         f. 1990

 8         TORILLINDBORG                                                    f. 1960

 9         INGUNN MARTINSEN                                            f. 1968

10       CAMILLA TARALRUD                                              f. 1976

11        KIRSTEN MOE WOLD                                             f. 1957

13        JENNY SOLVEIG SØRUM KRISTOFFERSEN          f. 1959

 


Kandidater valg 2019 – Kolbu


1          ANNE KARI HOVDE                                                f. 1961

 2          ARNE TORSTEIN ANDERSEN                                f. 1972

 3          BODIL DOTSET        RINGERUD                            f. 1957

 4          YNGVE LØKEN                                                        f. 1981

 5          MARIA NØKLEBY                                                   f. 1994

 6          GEIR OVERLAND                                                    f. 1967

 7          BRITT INGA THIRUD-GJERDE                               f. 1985

 8          TORKEL ARVID          GAARDLØS                          f. 1959

 9          LARS OVE WANGENSTEEN BERGE                      f 1965

 10       LENI BJERKEENGEN                                                f. 1985

 11       TORKEL HOLJE                                                        f. 1976

 12       LARS OLAV LEIRDAL                                               f. 1959

 13       HENRIETTE ALM                                                     f. 1986

 14       HANS OLAV SETHNE                                              f. 1970

15       JENNY SOLBERG                                                      f. 2001

 16       BJØRN-HARALD THIRUD                                       f. 1968

 17       EVEN JØRGEN RINGEN                                          f. 1956

  

 

Kandidater valg 2019 - Nordlien

      

1          INGER HELENE MØRSTAD                                    f. 1976

 2          ANNE BRANDAL ROGNSTAD                               f. 1986

 3          GURO BERG NARUM                                            f. 1990

 4          MARIT FLÅGEN AMUNDSEN                               f. 1957

 1          ODDNER STENDE                                                  f. 1952

 2          RUNE STENDE                                                       f. 1956

 

                                              

 

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 16 59 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 20

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10