Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Innsettelse av ny sokneprest

Berit Rinde er ny sokneprest i Kolbu og Eina. Hun begynte i stillingen 1. september. Det er offisiell innsettelse i Eina kirke søndag 18. september kl. 11.00.

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 16 59 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 20

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Kun for ansatte