Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

PÅSKEN 2020

 

Vi ønsker dere alle en riktig god påske!

Påsken 2020 blir en annerledes påske. Det gjelder hele samfunnet og det gjelder Den norske kirke. Kirken er vanligvis et sted å samles i krisetider. Det går ikke an nå. Kirken i Østre Toten følger helsemyndighetenes råd. Det vil si at våre fysiske samlinger ikke kan gjennomføres. Gudstjenester er en vesentlig del av det kristne fellesskap. Nå utfordres vi til å finne andre måte å holde sammen på og nye måter å formidle budskapet på.

I denne tiden vil det bli lagt ut gudstjenester, andakter, musikk, opplesninger med mer på menighetenes facebook-sider. Vi minner også om at Den norske kirke legger ut gudstjenester og møtesteder på nett, se kirken.no.


Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10